Երևանի Դավթաշենի շախմատի դպրոց ՀՈԱԿ

Հասցե՝ Դավթաշենի 2-րդ թաղամաս, N192 հիմն. դպր. 1-ին մասնաշենքchess

Հեռ.՝ +374 10-Մարզաձև՝ շախմատ