«Արևի» զբոսաշրջային ընկերություն

arevi-logo

Հեռ.` +374 93-30-65-56hiker-h


arevi-logo


“Արևի” զբոսաշրջային ընկերությունը ստեղծվել է 2011թ-ին: Ընկերության գործունեությունը առավելապես ուղղված է դեպի արկածային տուրիզմի կազմակերպմանը Հայաստանում, վրաստանում, Արևմտյան Հայաստանում, Ռուսաստանի դաշնությունում և այլն:
Ընկերության թիրախային և ամենամեծ ծրագրերից է հայկական լեռնաշխարհի 4 բարձր լեռների վերելքների իրականացումը ամեն տարի, որը պայմանականորեն կոչում է “հայկական լեռնաշխարհի ոսկե քառյակ”: Այն իր մեջ ընդգրկում է Սիս, Արարատ, Սիփան և Արագած լեռների վերելքները: Ընկերությունը յուրաքանչյուր տարի իրականացնում է նաև վերելքներ դեպի Կազբեկ, Էլբրուս, Կիլիմանջարո և այլ լեռներ:
Ընկերության տնօրենն է Գևորգ Գասպարյանը
Էլ. փոստ`  info@arevi.am