T&H ֆիթնես

T&H Fitness Logo 2

Հասցե՝ ք. Երևան, Մարգարյան 20, Շիրվանզադե 24/30fitness-hbodybuilding-հ

Հեռ.՝ +374 94-47-47-02 , +374 93-99-66-06


T&H Fitness Logo 1Ընտանեկան T&H ֆիթնես ակումբ. Բոդիբիլդինգի և ֆիթնեսի լուսավոր և ընդարձակ սրահներ, հմուտ մարզիչներ, ժամանակակից, պրոֆեսիոնալ սարքավորումներ:

Հաճախորդների սեռը` արական, իգական

Պարապմունքների ձևը՝ խմբային, անհատական

Աշխատանքային օրեր/ժամեր` երկ. – կիր. / 09:00 – 22:00

Էլ․ հասցե՝ th.fitness@mail.ru

www.facebook.com/fitnessth/